Slider

 

 

 

 

 

 

 

Vi er …

En lille skole med masser af nærvær, tryg struktur og traditioner. Her er et stimulerende fysisk læringsmiljø, der opfordrer til alt fra aktivitet og bevægelse til ro og fordybelse.

Dit barn får …

Læring i natur og lokalsamfund.
Det får tilgodeset egen læringsstil og givet en forståelse af hvordan det lærer bedst samt meningen bag læringen.

Dit barn får …

Stimuleret sin fantasi gennem kreative læringsformer – for eksempel rollespil og læringslege. Vi giver det ”børnedannelse”: filosofi og indsigt i værdier, moral og menneskesyn.

Dit barn får …

Aldersintegreret undervisning. Det vil sige læring efter kompetence, ikke alder. Vi udruster det til at opbygge og indgå i fællesskaber og nære relationer.

Læs mere om skolen i vores skolefolder

Se den her:   BA Skolefolder 2018