Alle kan lære at læse

At læse vil sige at sætte lyde sammen til ord, og alfabetets lyde er udgangspunktet når børn skal lære at læse.

Til de mindste benytter vi læsemetoden ALKALÆR, som står for ”Alle Kan Lære At Læse”. Dette er en trinbaseret læsemetode, som kan lære alle, der har et sprog og motivation at mestre læsningen.

Læsetrappen er et super anvendeligt og overskueligt redskab, som angiver en nøjagtig plan for de enkelte trin eleven skal mestre for at lære at læse. Uanset hvor barnet befinder sig i sin læseudvikling, kan man med udgangspunkt i en læsetest placere eleven på det specifikke trappetrin eleven befinder sig på. Det betyder, at man fra starten kan yde den rigtige indsats. 

Begyndermaterialet, som består af bøger og apps til IPad er 100% lydret. Det vil sige, at alle de ord eleven møder staves, som de siges. Eleven vil således ikke blive “udsat” for noget, der synes uforståeligt. Det danner grundlag for en overskuelig læseudvikling, som vil være præget af mange sejre og god selvtillid. 

Herefter benyttes forskellige læsemetoder og materiale, alt efter elevens faglige læseniveau.

laesetrappendscn1790dscn1796