Nyheder

Bogudgivelse…

Et skønt projekt ser dagens lys den 11. Juni
BØRN FRA FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI,
HAR SAMLET DERES FINE DIGTE OM
SKULPTURERNE I HAVEN PÅ PLEJEHJEMMET
HEDEVEJ I EN BOG.

Børns digte om sten skaber liv på plejehjem

Generationsmøde: Skolebørn har skrevet digte om skulpturer på plejehjem, og skaber sammenhæng mellem en friskole og de ældre beboere på Plejehjemmet Hedevej.

  1. juni afslører Plejehjemmet Hedevej en digtsamling ”Fra Stenens Kant”, som friskolen Børnenes Akademi har lavet. 9 børn har skrevet 19 digte om skulpturerne, der står i plejehjemmets have.

– Der sker noget magisk for de ældre, når børn kommer på plejehjemmet. Børn kan samtidig noget livsbekræftende med deres blotte tilstedeværelse. De har en livsenergi, som påvirker i positivt i den direkte kontakt med de ældre, siger oplevelsesmedarbejder Louise Bengtson, Sundhed og Omsorg.

Børnenes Akademi i Lystrup kommer jævnligt på plejehjemmet og laver også juleklip sammen med de ældre:

– Vores elever fortæller, at det handler om at gøre de ældre glade, og de føler, de kan bidrage, selvom nogle børn er 7 år og Gerda er 90 år. Børnene har fået en stor oplevelse ved at forholde sig til skulpturerne og bruger kunsten i deres egen produktion. Det gav god mening at lave en digtsamling i forbindelse med et digtforløb i dansk, siger Ida Setterberg, klasselærer.

Et af digtene er skrevet af Solveig:

To spirer:

Jeg så dig
Da du var en lille spire
Jeg kunne mærke mit hjerte blev helt varmt
Så kom der en sten mellem os
Efter ugers hjertesorger
Kunne jeg se dig fra stenens kant
Du var den flotteste af dem alle

Beboere, børn, forældre og familier er inviteret til digtoplæsning 11. juni kl. 13-14.30 på Plejehjemmet Hedevej.

Invitation Bog udgivelse

Læs mere

Pædagog søges

Vi søger en pædagog fra næste skoleår.

Børnenes Akademi

Møgelgårdsvej 27 8520 Lystrup tel.20 91 17 64

 

Er du pædagog, er du god til idræt og har du lyst til et spændende arbejde?

 

Er du i øvrigt også vild med natur, bevægelse og livlige børn? Så er det dig, der sammen med os skal udvikle vores verden ved Friskolen Børnenes Akademi!

Vi søger en dygtig uddannet pædagog til en rigtig spændende pædagogstilling på 30 timer. Du kommer til at indgå i skolens daglige team af dygtige, energiske og ansvarsfulde medarbejdere og kan være med til at opbygge et spændende og udviklende skolemiljø.
Friskolen Børnenes Akademi ønsker at skabe en skolekultur hvor leg og læring går hånd i hånd i engagerede fællesskaber. Vi vægter professionalitet, faglighed og engagement i vores arbejde med børnene og skaber rammer hvori børn og voksne trives.
Skolen blev grundlagt i 2015 og er således ved at vokse sig større, så du kan være med til at sætte dit præg på udviklingen. Stillingen er primært beregnet til arbejdet i vores fritidshjem, samt til pædagogisk støtte i skoletiden. Desuden ønsker vi, at du kan undervise i idræt for skolens elever.

Vores forventninger til dig og din faglighed:

  • Du er uddannet pædagog
  • Du kan skabe oplevelser med idræt, bevægelse og motion
  • Du er vild med natur og finder det naturligt at inddrage børnene
  • Du benytter en anerkendende tilgang til både børn og forældre
  • Du har erfaring og viden om inklusion af børn med særlige behov

Vores forventninger til dig og din personlighed:  
• Du tør tænke anderledes og kan udfordre strukturen i hverdagen
• Du reflekterer over egen praksis og handlinger
• Du er åben, stabil, initiativrig, innovativ og god til at samarbejde
• Du er ansvarsfuld og pligtopfyldende

Hos os kan du forvente: 
• Dygtige kolleger der gerne går i dialog med hinanden
• God humor og et arbejdsmiljø der giver plads til kreative tanker
• Mulighed for udvikling og nytænkning

Vil du vide mere om vores daglige arbejde kan du tjekke vores hjemmeside www.boernenesakademi.dk,

 

Vi ser frem til at høre fra dig.  For yderligere oplysninger om stillingen, kan skolens leder Konrad Kriescher kontaktes på tlf. 20 91 17 64. Ansøgningen bedes sendt til: kontakt@boernenesakademi.dk

Ansøgningsfrist                                                                                    Samtaler
torsdag, den 31. maj 2018 (kl. 12.00)                                 mandag, den 4. juni 2018 mellem kl. 15.00 og 19.00

Start
30. juli 2018
Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst samt reglerne om Ny Løn.
Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Læs mere

Værd at vide om Friskolen Børnenes Akademi

Børnenes Akademi er en nystartet fri grundskole (2015), der tilbyder aldersintegreret undervisning, som betyder, at børnene bliver undervist efter det de kan, og ikke efter deres alder. Eleverne er opdelt i 3 grupper (lille-, mellem og storegruppen). Skolen er medlem af Lilleskoleforeningen. Skolen tilbyder pt. undervisning fra 0. -6. klasse, dog er det meningen at den udvider undervisningstilbuddet løbende og kan føre op til afgangsprøverne i skoleåret 2021.

Skolen ligger i øjeblikket på Møgelgårdsvej i Lystrup (Århus Nord) i fremlejede lokaler. Skolens bestyrelse arbejder dog ihærdigt på at finde en permanent løsning.

Fra skolens vedtægter:

Vision: 

Som skole er vores vision at bidrage til at skabe børn, der i engagerede fællesskaber kan tilegne sig nye egenskaber hele livet igennem.
Vi tror på, at dis
se børn vil klare sig godt og vil have den robusthed, der skal til for at få det bedste ud af fremtiden.

Mission:

Som skole er vores mission at danne børn, der i engagerede fællesskaber kan udvikle sig hele livet igennem. Vi tror på, at nysgerrighed og videbegærlighed skaber børn der vil være et aktiv for sig selv og deres omgivelser. Vi anser Børnenes Akademi som stedet hvor børn dannes til fremtiden. Personalets kontakt med det enkelte barn på skolen er præget af oprigtig interesse, direkte involvering og stor autensitet.  Der skabes rammer for differentieret undervisning og individuel vejledning.

Forælder på skolen:

Som forælder på skolen er du direkte involveret i dit barns skolegang. Der skabes en god samarbejdsstruktur med hjemmet.

”Er der noget du undrer dig over, eller du er utilfreds med, så ring, for det gør vi også” (Skoleleder Børnenes Akademi)

Som forælder på skolen har du indflydelse via bestyrelsesarbejdet, forældreråd, arbejdsgrupper. Men du forpligter dig også til at deltage i skolens møder (skole/hjemsamtaler, forældremøder, arrangementer), 3 – 4 årlige rengøringstjanser, og arbejdsdage. Desuden forpligter du dig til en konstruktiv dialog omkring dit barns skolegang.

”Skolen er for børn, men det er også forældrenes skole. Når man melder sit barn ind, siger man også ja som forældre”

Udeskole: 

På Børnenes Akademi er naturen en vigtig og stor del af vores hverdag. Vi bestræber os på at inddrage udemiljøet i undervisningen, da vi anser det som en stor værdi at eleverne færdes ude. I år har vi faste udeskoledage, hvor vi tager undervisningen med udenfor skolen. Naturen – og andre steder, som kunne være relevante i forhold til det pågældende emne – bliver udforsket. Det kan være kirker, museer, en tegnestue og lignende. Generelt bruger vi meget lokalområdet i vores udeskole.

Vi oplever, at det har en stor effekt på børnene at mærke, se og føle, da konkretiseret viden ofte gør det lettere at lære. Samtidig bliver de styrket i deres sociale relationer, samarbejde og sammenhold.

Mindfulness: 

Børnenes Akademi inddrager mindfulness i den daglige undervisning. Mindfulness er, når mennesket ved at være i nuet og fokusere på, hvad der sker lige nu, kan blive bedre til at koncentrere sig og håndtere svære følelser.

På vores skole kan mindfulness være mange forskellige ting, som spænder fra at ligge på gulvet på yogamåtter – til at give hinanden massage, stå i en rundkreds på græsset med hinanden i hænderne og slå rødder og høre afslappende musik når der er madro….

Vi bruger både musiske medier og vi fortæller eventyr, som tager børnene med på en mental rejse. Det kunne fx være en historie bygget op omkring, hvad der er sket i løbet af dagen. At få parkeret dagens oplevelser, dagens følelser og dagens læring, inden dagen går videre, er en stor gave for børnene. De får styr på deres tanker og følelser og lærer at blive rigtig gode til at mærke dem selv.

Læsestrategier:

At læse vil sige at sætte lyde sammen til ord, og alfabetets lyde er udgangspunktet når børn skal lære at læse.

Til de mindste benytter vi læsemetoden ALKALÆR, som står for ”Alle Kan Lære At Læse”. Dette er en trinbaseret læsemetode, som kan lære alle, der har et sprog og motivation at mestre læsningen.

LÆSETRAPPEN er et super anvendeligt og overskueligt redskab, som angiver en nøjagtig plan for de enkelte trin eleven skal mestre for at lære at læse. Uanset hvor barnet befinder sig i sin læseudvikling, kan man med udgangspunkt i en læsetest placere eleven på det specifikke trappetrin eleven befinder sig på. Det betyder, at man fra starten kan yde den rigtige indsats.

Begyndermaterialet, som består af bøger og apps til IPad er 100%  danner grundlag for en overskuelig læseudvikling, som vil være præget af mange sejre og god selvtillid.

Herefter benyttes forskellige læsemetoder og materiale, alt efter elevens faglige læseniveau.

Skolen praktiserer 15 minutters læsetræning hver morgen for alle elever.

 Skolens SFO – Komfritteren er åben fra kl. 7:30.

Børnene forventes af være på skolen senest 7:50 da undervisningen starter kl. 8:00.

Skolens SFO – Komfritteren tilbyder pasning frem til kl. 16:30.

Hvad koster det?

For skoleåret 2016/17 er prisen kr. 1.450 pr. måned pr. barn i 12 måneder.

Fra 1. august 2018 er prisen kr. 1.600 pr. måned i 12 måneder
For søskende er prisen kr. 800,- kr. pr. måned pr. barn i 12 måneder
Fritidsordning er for alle årgange og koster fra 1. april 2018 kr. 500 pr. måned i 12 måneder.
Der er ingen søskenderabat i fritidsordningen.

Se mere på facebook: Friskolen Børnenes Akademi og lave en aftale med vores skoleleder

Telefon:
20 91 17 64
Email : kontakt@boernenesakademi.dk

Adresse:                                                Skoleleder:

Møgelgårdsvej 27                                  Konrad Kriescher
8520 Lystrup

Læs mere

Frikolens venner og skolekreds

Er du kommende forældre til et barn på friskolen, bedsteforældre til nuværende børn, eller er du borger og interesseret i at bakke op om vores skole – så er her en mulighed for at være med, når skolen lukker op for Friskolens venner og skolekreds.

Læs mere