Friskolens venner og skolekreds

Er du kommende forældre til et barn på friskolen, bedsteforældre til nuværende børn, eller er du borger og interesseret i at bakke op om vores skole – så er her en mulighed for at være med, når skolen lukker op Friskolens venner og skolekreds.

Som friskole har vi valgt at have et bagland for vores skolevirksomhed – et bagland, der definerer og bakker op om friskolens værdigrundlag. På Friskolen Børnenes Akademi består baglandet dels af forældre til børn på skolen og dels af andre borgere og interesserede, der gerne vil bakke op om friskolen. Forældrene organiseres automatisk i forældrekredsen og andre interesserede organiseres i skolekredsen. Friskolens bestyrelse sammensættes af medlemmer fra henholdsvis forældre- samt skolekreds.

Et medlemskab af skolekredsen giver stemmeret til friskolens generalforsamling, der afholdes om foråret. Medlemmer vil automatisk blive inviteret til skolearrangementer i løbet af året og vil kunne følge skolens gang via elektronisk udsendte nyhedsbreve.

Man er automatisk medlem af Forældrekredsen, hvis man har forældremyndigheden over et barn i skolen. Andre voksne omkring barnet f.eks. bonusforældre og bedsteforældre kan via medlemskab af skolekredsen også have direkte indflydelse på friskolens virke. På samme måde kan andre f.eks. borgere i omegnen, der gerne vil bakke op om skolens værdigrundlag, melde sig ind i skolekredsen og således have indflydelse på skolens virke. Kommende forældre kan eventuelt melde sig ind i skolekredsen nu og senere overgå til forældrekredsen, når barnet er startet på skolen.

Man kan søge om optagelse i Friskolens venner og skolekreds ved at udfylde nedenstående formular. Det koster 100,- kr. at være medlem om året. Når man først er godkendt skal medlemsgebyret indbetales.

Læs evt. mere om forældrekreds og skolekreds i skolens vedtægter

 

Når du tilmelder dig, skal du besvarer følgende spørgsmål i rubrikken nederst.
Indenfor en 14 dage vil du modtage besked fra os, om du er optaget i skolekredsen. Herefter modtager du detaljer om indbetaling af medlemsgebyret.

Punkt 1: Hvorfor ønsker du at indgå i ”Friskolens venner & skolekreds”?

Punkt 2: Hvorledes eller med hvad kan du bidrage til skolens videre udvikling og virke?