Lærer man noget på en friskole?

P1030971 P1030972Hvad siger den tilsynsførende om dansk undervisningen på Børnenes Akademi?

I første lektion overværede jeg danskundervisning. Timen blev afviklet roligt og kompetent i en rar atmosfære, og læreren startede timen op med en sprogquiz. Eleverne deltog ivrigt, og selvom en

enkelt elev ikke havde mod på at deltage fra start, blev eleven stille og roligt inkluderet, og efter et par runder var vedkommende stort set deltagende på lige fod med de andre elever.

Efter sprogquizzen blev der talt om og arbejdet med sætningskonstruktioner, samt talt om hvad et udsagnsled og et grundled var, ligesom der blev diskuteret, hvordan man kunne kende forskel på disse. Eleverne var ivrige for at byde ind og var tydeligt trygge ved læreren, ved hinanden og ved selve undervisningssituationen, til trods for,

at der var en fremmed tilsynsførende til stede i lokalet.
P1030984Blev en elev færdig med en opgave havde læreren hele tiden nye materialer klar. Der var tydelige rammer for, hvad eleverne skulle, hvilket man bl.a. kunne se ved, at eleverne på egen hånd puttede deres ting og papirer ned i deres egen mappe uden instruktioner fra læreren. Det var tydeligt at læreren kendte hver enkelt elevs styrker og svagheder rigtig godt.

Timerne jeg overværede bar alle præg af et trygt læringsmiljø, hvor der herskede en rar, rolig og anerkendende tone. Eleverne var tydeligvis trygge ved læreren og de bød flittigt ind i undervisningen.

Jeg kan på baggrund af mit besøg skrive under på, at undervisningen på Børnenes Akademi står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen følger Folkeskolens Fælles Mål. Ligeledes er det min vurdering at elevernes generelle standpunkt er på et tilfredsstillende niveau.

Du kan læse hele tilsynsrapporten her