Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en friskole?
En friskole er en skole, der er opstået på privat initiativ og med egne værdier og mål for undervisningen, men stadig med økonomisk støtte fra kommunen og med deres krav om kvalitet.

Hvad er skolens værdier?
Lille skole med ude liv, nærvær og trygge rammer, hvor det enkelte barn blir´ mødt, der hvor det er. Konkret læring. Plads til nysgerrighed, fordybelse og ro.

Er BA en kristen friskole, eller en friskole, der følger andre værdier?
Nej, vi er ikke en friskole med en kristen baggrund og er heller ikke knyttet til andre ideologier.

Har I relationer til Tvind?
Nej, overhovedet ikke – både lærere, leder og forældre er ganske almindelige mennesker, der bare har fælles værdier for vores børns skolegang og fremtid.

Er undervisningen på BA opdelt efter klassetrin?
Nej, vi har aldersintegreret undervisning, som betyder, at børnene bliver undervist efter det de kan, og ikke efter deres alder. Dog er børnene en del af tiden opdelt i 2- 3 grupper (0, 1, 2 og 3 klasse, samt 4, 5, og 6 klasse).

Er skolen styret af forældrene?
Ja, vi forældre er medlem af bestyrelsen eller af en arbejdsgruppe og har derfor indflydelse på mange beslutninger i skolen, ligesom vi også har ansvar for nogle af de praktiske opgaver.

Hvor meget tid skal man bruge på praktiske ting på skolen?
Hvert forældrepar har rengøringstjansen 2-3 gange om året og alle forældre skal deltage i 2  ud af 4 arbejdsweekender om året.

Er det ikke dyrt, at have sit barn i Friskolen Børnenes Akademi?
Nej, det koster ikke mere, end at have et barn i børnehave og det er inkl. betaling til “Komfritteren” (SFO) (Se vores priser her)