Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en friskole?
En friskole er en skole, der er opstået på privat initiativ og med egne værdier og mål for undervisningen, men stadig med økonomisk statslig støtte og med krav om kvalitet (den skal stå mål med UVM faglige krav til folkeskolen).

Hvad er skolens værdier?
Lille skole med ude liv, nærvær og trygge rammer, hvor det enkelte barn bliver mødt, der hvor det er. Konkret læring. Plads til nysgerrighed, fordybelse og ro.

Er BA en kristen friskole, eller en friskole, der følger andre værdier?
Nej, vi er ikke en friskole med en kristen baggrund og er heller ikke knyttet til andre ideologier.

Har I relationer til Tvind?
Nej, overhovedet ikke – både lærere, leder og forældre er ganske almindelige mennesker, der bare har fælles værdier for vores børns skolegang og fremtid.

Er undervisningen på BA opdelt efter klassetrin?
Nej, vi har aldersintegreret undervisning, som betyder, at børnene bliver undervist efter det de kan, og ikke efter deres alder. Dog er børnene  opdelt i 3 grupper (0.-2. gruppe PIL , 3.-5. gruppe BIRK, samt 6.-7. gruppe ASK).

Er skolen styret af forældrene?
Ja, forældre er medlem af skolens bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling, eller af  arbejdsgrupper. Forældrene har derfor indflydelse på mange beslutninger i skolen, ligesom de også har ansvar for nogle af de praktiske opgaver.

Hvor meget tid skal man bruge på praktiske ting på skolen?
Hvert forældrepar har en fast rengøringstjans 2-3 gange om året og alle forældre skal deltage i 2   arbejdsweekender om året. Desuden forventes det at forældrene kommer til skolens diverse arrangementer, samt til almindelige forældremøder og skole/hjemsamtaler.

Hvad koster det at have sit barn i Friskolen Børnenes Akademi?

(Se vores priser her)