Ansøgning om Friplads

Der er to muligheder for at søge tilskud til betaling af skolepenge.


Fripladstilskud via undervisningsministeriet

Du udfylder en ansøgning om fripladstilskud for skolepenge og SFO udgift eller kun skolepenge. Ansøgningen fås af Friskolens leder.

Fripladstilskud kan gives til elever i børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse.

Tilskuddet til den enkelte elev sker under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene.

Læs mere her

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 11. september  i indeværende skoleår. Tilskuddet gives til husstanden, når ministeriet har tildelt pengene til Friskolen. Det vil sige, husstanden får nogle af skolepengene refunderet efter den 1. januar i indeværende skoleår.


Friplads via Friskolen Børnenes Akademi

Skolen har et antal fripladser, som bestyrelsen disponerer over. Fripladsen kan allerede søges den 1. juni, i det år barnet starter i skolen.

For at komme i betragtning skal nedenstående ansøgningsfelt udfyldes.
Her bedes du notere husstandens nuværende indkomst.

Fripladsen gælder for 1 år af gangen eller når ens økonomiske situation ændrer sig, således, at man kan betale skolepenge igen.
Bestyrelsen behandler din ansøgning og du får svar via mail, om dit barn er bevilget friplads.

Bevilges der friplads er prisen følgende:
Pris for skoledelen: 300,- kr.
Pris for SFO: 200,- kr.
I alt: 500,- kr.

Hvis bestyrelsen har tildelt hustanden friplads, får man ikke også tilskud via ministeriet. De penge skolen tildeles af ministeriet beholder skolen. Dette eftersom man derved kan tjene penge på, at have sit barn i skole.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Udfyld nedenstående ansøgning:

Jeg ønsker friplads til skoledelen
Jeg ønsker friplads til SFO delen