Strategi 2017 – 2019

Nedenstående er strategiplanen for Børnenes Akademi for 2017-2019, som ledelse og bestyrelse de næste 2 år vil arbejde på og løbende evaluere for at sikre, at vi holder os inden for planens rammer.

Vi vil sikre, at læring, trivsel og de fysiske rammer understøtter den samlede vision for Børnenes Akademi på følgende vis:

 

Læring og undervisning:

Skoleskemaet indeholder følgende elementer for at understøtte elevens motivation bedst muligt:

Morgensamlinger hver dag:

Daglig læsebånd:

Temaundervisning -giver i særlig grad mulighed for:

 

Kreativ/praktisk/kropslig undervisning:

Træning af fagfaglige kompetencer:

Begreber og færdigheder der skal vokse med barnet, skal have et solidt fundament at hvile på. Dette gør vi på BA ved at:

Udeskole:


Trivsel:

Som nystartet friskole, er det afgørende, at skabe en kultur med fokus på trivsel. Det understøttes på følgende måde:

På Børnenes Akademi tager de voksne ansvaret for børnenes generelle trivsel. De voksne følger med i børnegruppens forskellige måder at fungere på og de problematikker, der uundgåeligt opstår. Der er gennemgående voksne og derfor basis for tæt relations arbejde, hvor vi kommer med kvalificerede bud og hjælper børnene på rette vej. Det pædagogiske arbejde er en stor del af hverdagen og vi stiller skarpt på de enkelte situationer, børnene står i.

I både skoletiden og fritidsdelen har vi en grundstruktur, som gør, at børnene har noget at navigere efter. Blandet med tydelige og faste, men samtid hjælpsomme, guidende, nærværende, anerkendende og imødekommende voksne, får de et godt udgangspunkt for en god hverdag.

Vi vægter også lærer-pædagog samarbejdet højt, hvor lærer og pædagog faglighederne kommer godt i spil. Vi har fokus på specifikke klasse-dynamikker, børnenes legerelationer i frikvartererne, deres måde at være i fritidstilbuddet på og meget mere. Det er et arbejde, der kræver tid, men der kommer sunde, glade og raske børn ud af det, når de voksne rammer plet. Hvert barn har en kontaktlærer og i ”Komfrittern”, vores fritidstilbud, har vi valgt at have en gennemgående pædagog, så der er en rød tråd i deres hverdag.

Vi har endvidere temauger, hvor omdrejningspunktet er trivsel og læring i fællesskab. Her bliver der leget og samarbejdet, Målet er, at børnene får en masse gode oplevelser med hinanden og at der bliver dyrket en kultur, hvor der er plads til alle og alle bliver behandlet godt.

Da vi er en lille skole, er vi hele tiden tæt på elevernes trivsel og læring, ligesom den tætte forældrekontakt er helt afgørende for elevernes læring og trivsel.


Fysiske rammer:

Indtil videre er vores bopæl i FDF Lystrup-Elevs klubhus. Ifølge kontrakten kan aftalen med FDF forlænges. Desuden har skolen lejet lokaler overfor FDF´s klubhus. Dette lejemål er der også mulighed for at forlænge og i takt med at skolen vokser kan arealet udvides med yderligere lokaler.

Bestyrelsen og skoleleder arbejder på en permanet løsning for skolens placering.

 

Bestyrelsen april 2017