Nyheder

Værd at vide om Friskolen Børnenes Akademi

Børnenes Akademi er en nystartet fri grundskole (2015), der tilbyder aldersintegreret undervisning, som betyder, at børnene bliver undervist efter det de kan, og ikke efter deres alder. Eleverne er opdelt i 3 grupper (lille-, mellem og storegruppen). Skolen er medlem af Lilleskoleforeningen. Skolen tilbyder pt. undervisning fra 0. -6. klasse, dog er det meningen at den udvider undervisningstilbuddet løbende og kan føre op til afgangsprøverne i skoleåret 2021.

Skolen ligger i øjeblikket på Møgelgårdsvej i Lystrup (Århus Nord) i fremlejede lokaler. Skolens bestyrelse arbejder dog ihærdigt på at finde en permanent løsning.

Fra skolens vedtægter:

Vision: 

Som skole er vores vision at bidrage til at skabe børn, der i engagerede fællesskaber kan tilegne sig nye egenskaber hele livet igennem.
Vi tror på, at dis
se børn vil klare sig godt og vil have den robusthed, der skal til for at få det bedste ud af fremtiden.

Mission:

Som skole er vores mission at danne børn, der i engagerede fællesskaber kan udvikle sig hele livet igennem. Vi tror på, at nysgerrighed og videbegærlighed skaber børn der vil være et aktiv for sig selv og deres omgivelser. Vi anser Børnenes Akademi som stedet hvor børn dannes til fremtiden. Personalets kontakt med det enkelte barn på skolen er præget af oprigtig interesse, direkte involvering og stor autensitet.  Der skabes rammer for differentieret undervisning og individuel vejledning.

Forælder på skolen:

Som forælder på skolen er du direkte involveret i dit barns skolegang. Der skabes en god samarbejdsstruktur med hjemmet.

”Er der noget du undrer dig over, eller du er utilfreds med, så ring, for det gør vi også” (Skoleleder Børnenes Akademi)

Som forælder på skolen har du indflydelse via bestyrelsesarbejdet, forældreråd, arbejdsgrupper. Men du forpligter dig også til at deltage i skolens møder (skole/hjemsamtaler, forældremøder, arrangementer), 3 – 4 årlige rengøringstjanser, og arbejdsdage. Desuden forpligter du dig til en konstruktiv dialog omkring dit barns skolegang.

”Skolen er for børn, men det er også forældrenes skole. Når man melder sit barn ind, siger man også ja som forældre”

Udeskole: 

På Børnenes Akademi er naturen en vigtig og stor del af vores hverdag. Vi bestræber os på at inddrage udemiljøet i undervisningen, da vi anser det som en stor værdi at eleverne færdes ude. I år har vi faste udeskoledage, hvor vi tager undervisningen med udenfor skolen. Naturen – og andre steder, som kunne være relevante i forhold til det pågældende emne – bliver udforsket. Det kan være kirker, museer, en tegnestue og lignende. Generelt bruger vi meget lokalområdet i vores udeskole.

Vi oplever, at det har en stor effekt på børnene at mærke, se og føle, da konkretiseret viden ofte gør det lettere at lære. Samtidig bliver de styrket i deres sociale relationer, samarbejde og sammenhold.

Mindfulness: 

Børnenes Akademi inddrager mindfulness i den daglige undervisning. Mindfulness er, når mennesket ved at være i nuet og fokusere på, hvad der sker lige nu, kan blive bedre til at koncentrere sig og håndtere svære følelser.

På vores skole kan mindfulness være mange forskellige ting, som spænder fra at ligge på gulvet på yogamåtter – til at give hinanden massage, stå i en rundkreds på græsset med hinanden i hænderne og slå rødder og høre afslappende musik når der er madro….

Vi bruger både musiske medier og vi fortæller eventyr, som tager børnene med på en mental rejse. Det kunne fx være en historie bygget op omkring, hvad der er sket i løbet af dagen. At få parkeret dagens oplevelser, dagens følelser og dagens læring, inden dagen går videre, er en stor gave for børnene. De får styr på deres tanker og følelser og lærer at blive rigtig gode til at mærke dem selv.

Læsestrategier:

At læse vil sige at sætte lyde sammen til ord, og alfabetets lyde er udgangspunktet når børn skal lære at læse.

Til de mindste benytter vi læsemetoden ALKALÆR, som står for ”Alle Kan Lære At Læse”. Dette er en trinbaseret læsemetode, som kan lære alle, der har et sprog og motivation at mestre læsningen.

LÆSETRAPPEN er et super anvendeligt og overskueligt redskab, som angiver en nøjagtig plan for de enkelte trin eleven skal mestre for at lære at læse. Uanset hvor barnet befinder sig i sin læseudvikling, kan man med udgangspunkt i en læsetest placere eleven på det specifikke trappetrin eleven befinder sig på. Det betyder, at man fra starten kan yde den rigtige indsats.

Begyndermaterialet, som består af bøger og apps til IPad er 100%  danner grundlag for en overskuelig læseudvikling, som vil være præget af mange sejre og god selvtillid.

Herefter benyttes forskellige læsemetoder og materiale, alt efter elevens faglige læseniveau.

Skolen praktiserer 15 minutters læsetræning hver morgen for alle elever.

 Skolens SFO – Komfritteren er åben fra kl. 7:30.

Børnene forventes af være på skolen senest 7:50 da undervisningen starter kl. 8:00.

Skolens SFO – Komfritteren tilbyder pasning frem til kl. 16:30.

Hvad koster det?

For skoleåret 2016/17 er prisen kr. 1.450 pr. måned pr. barn i 12 måneder.

Fra 1. august 2018 er prisen kr. 1.600 pr. måned i 12 måneder
For søskende er prisen kr. 800,- kr. pr. måned pr. barn i 12 måneder
Fritidsordning er for alle årgange og koster fra 1. april 2018 kr. 500 pr. måned i 12 måneder.
Der er ingen søskenderabat i fritidsordningen.

Se mere på facebook: Friskolen Børnenes Akademi og lave en aftale med vores skoleleder

Telefon:
20 91 17 64
Email : kontakt@boernenesakademi.dk

Adresse:                                                Skoleleder:

Møgelgårdsvej 27                                  Konrad Kriescher
8520 Lystrup