Værdigrundlag

app icon logoVISION:
Som skole er vores vision at bidrage til at skabe børn, der i engagerede fællesskaber kan tilegne sig nye egenskaber hele livet igennem.
Vi tror på, at disse børn vil klare sig godt og vil have den robusthed, der skal til for at få det bedste ud af fremtiden.

 

Vi har således 6 værdier vi arbejder ud fra:

1. Dygtighed:
Dygtighed handler om at udvikle så mange færdigheder som muligt og omsætte disse færdigheder til de metoder, man finder brugbare i den konkrete situation.Dette udmøntes i praksis ved, at vi giver børnene færdigheder, som at læse, regne, synge, spille musik, udfolde sig kunstnerisk, tænke kreativt og være fantasifulde. Disse færdigheder anvender vi i praksis udenfor vores matrikel – det vi kalder udeskole.
Herved oplever børnene, hvor sjovt det er at mestre noget og blive dygtig til noget. Når først man er dygtig til noget, så er det nemmere at blive dygtig til andre ting, hele livet igennem.
Børnene får desuden en aldersintegreret undervisning. Det vil sige, at de undervises efter kompetencer fremfor alder.

2. At engagere sig i fællesskabet:
I fremtiden vil man blive målt på, hvordan man bidrager til fællesskabet med sine løsninger. Spørgsmål som kommer i hovedsædet er: ”hvad kan jeg som ingen andre kan og hvordan kan jeg bruge det til at skabe noget, der er godt for verden og dermed fællesskabet?”.Dette udmøntes i praksis ved, at vi skaber rum for nysgerrighed, fantasi og spørgelyst, så eleverne opretholder glæden til at lære ikke kun for sig selv men sammen med andre livet igennem.
Børnene bliver herved i stand til at tage noget som allerede er og tilføje det noget godt og sende det til dem, der har behovet.

3. Social intelligens:
Med social intelligens mener vi, at kunne rumme medmenneskelighed, venskab, kærlighed og familie som gælder for alle på skolen, nemlig børn, voksne og forældre.Dette udmøntes i praksis ved at alle børn har venner på skolen og vi arbejder aktivt for elev-fællesskabet, for eksempel via læsevenner, fester og lejrskole og ved at opmuntre til aktiviteter og samvær på tværs af alle aldre.
Som et af midlerne til at fastholde børnenes sociale intelligens, vil vi gøre bevidst og fokuseret brug af Mary Fondens Anti- mobbe kuffert.

4. Nye verdensborgere:
I fremtiden vil stillesiddende arbejde og kedelige møder være fortid. Vores børn vil møde en global verden, hvor man skal kunne se sammenhænge og helheder og finde mening i ting fremfor kun at påpege problemer. Det kræver at man kan designe, modellere, illustrere, skabe overblik og få andre til ”at se”.
Dette udmøntes i praksis ved at børnene lærer at tænke i eksperimenterende løsninger, som de sætter sammen på forskellige måder.

5. Balance mellem krop, tanke og sjæl:
At have balance mellem krop, tanke og sjæl mener vi er afgørende for at blive hele mennesker, der er stærke i tanke og handling og i balance i krop og følelseslivet. Vi oplever, at børnene bliver mere empatiske, bliver bedre til at være opmærksomme og at mindfulness fjerner uro og skaber en helt fantastisk ro i flokken. Børnene hjælpes med at få styr på deres tanker og følelser og lærer at blive rigtig gode til at mærke sig selv.
Det tilstræbes også at der er plads til fri leg i hverdagen.

6. Tænke stort og sætte pris på de skæve tænkere:
Verden har brug for visionære mennesker og nogle der tænker anderledes. Vi har derfor øje for det unikke i hvert enkelt barn og ser det som en vigtig opgave, at alle børn bliver støttet i at finde og udvikle deres særlige interesser og ressourcer.Det udmøntes i praksis ved, at vi er flere voksne i de enkelte elevgrupper, som bevirker, at der er plads til at tænke anderledes og afprøve de dejlige ”skæve” tanker børnene kommer med. Vi tror på at børnene har uanede muligheder, så længe de motiveres og bakkes op i deres evner og læring. Vi er således åbne for at tænke stort med både læsefest og fejring af andre begivenheder på skolen.

Til at opnå dette møder skolens personale børnene med en empatisk evne til at se situationerne fra deres perspektiv. Skolen vægter tillid fremfor kontrol og søger selvrefleksion fremfor at komme med hurtige svar. Skolen prioriterer nærhed og tid til fællesskabet, at turde sætte sig selv i spil og lære sammen.

Børnenes Akademi ser vi som en skole for alle, hvorfor vi har en målsætning om, at der kan ansøges om én friplads for hver tiende elev på skolen.

På børnenes akademi har man indflydelse på driften af skolen i samarbejde med skolens leder- og lærerkræfter.

 

Bestyrelsen 2016