Vedtægter

FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI

Vedtægter ajourført marts 2018
Seneste godkendelse af vedtægten i ministeriet d. 6. juli 2015.
 Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 13.03. 2018

Offentliggjort på skolens hjemmeside d. 16.05.2018.